Privacy verklaring

Dossier

 • Door mij wordt een dossier aangelegd van de gegevns die je mij verstrekt.
 • Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en de behandelingen.
 • Soms komt het voor dat ik gegevens bij andere zorgverleners opvraag, uiteraard nadat je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven. Ook deze gegevens worden opgenomen in het dossier.
 • Het dossier wordt uitsluitend door mij gebruikt .
 • Je hebt het recht om inzage te krijgen van jouw persoonsgegevens.
 • Zoal volgens de wet WGBO vereist wordt het dossier 15 jaar bewaard.

Gegevens die worden bewaard:

 • Persoonsgegevens
 • NAW, en contactgegevens
 • Geslacht en geboortedatum
 • Lengte en gewicht

Bijzondere gegevens

 • Anamnese
 • Uitslagen onderzoek
 • Gespreksverslag, verloop van behandeling

Zorgnota

 • Op de zorgnota die je van mij krijgt staan de gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft om je te kunnen vergoeden.
 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult.

Privacy

 • Om je privacy te waarborgen ga ik zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en zorg ik er voor dat anderen er geen toegang toe hebben.

Beroepsgeheim

 • Daarnaast geldt voor mij als therapeut en psycholoog op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht